Omschrijving Prijs Fee Aantal
Ticket
6,00 EUR 0,90 EUR
Totaal
0,00
EUR

- Honden zijn niet toegelaten
- Er is een beperkte tot geen toegang voor kinderwagens en rolstoelen
- Het meenemen van sterke dranken is verboden
- De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of beschadigingen